_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

DIAGNOZA, TERAPIA,

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 • depresja, nerwica, stres, lęk, moczenie nocne, problemy ze snem, niska samoocena, złość, agresja 

DIAGNOZA, TERAPIA i KONSULTACJA

 • ADHD, PTSD

DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJA

 • problemy z zachowaniem

DIAGNOZA, TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA

 • Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJA

 • Dzieci doznające przemocy fizycznej i emocjonalnej

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (TPB)

DLA KOGO?

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga dzieciom od około 8. roku życia, młodzieży i osobom dorosłym. Jest uznanym sposobem pracy z takimi zaburzeniami jak:

 • Depresja

 • Choroba dwubiegunowa

 • Lęk uogólniony

 • Lęk społeczny

 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

 • Fobie różnego rodzaju

 • Zaburzenia zachowania i emocji

NA CZYM POLEGA?

Terapia poznawczo-behawioralna pozwala poprawić funkcjonowanie człowieka poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania. Pierwsze sesje terapeutyczne służą nawiązaniu dobrego kontaktu z klientem, zebraniu wywiadu, wspólnemu zrozumieniu źródeł problemów i ustaleniu celów do dalszej pracy. Kolejne poświęcone są psychoedukacji dotyczącej wpływu naszych przekonań i bieżących myśli na emocje i zachowania w danej sytuacji w kontekście problemu, z jakim boryka się klient.  Następnie proces biegnie dwutorowo: poprzez naukę zasad zdrowego myślenia oraz eksperymenty między spotkaniami, które pozwalają obalić błędne przekonania dotyczące siebie i innych ludzi, poprawić nastrój, obniżyć poziom lęku.

Spotkania z terapeutą odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. W zależności od złożoności problemu, terapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.