top of page

Metody terapii

 

Złożoność problemów natury psychologicznej czy też pedagogicznej wymaga podejścia holistycznego i wieloaspektowego. Dlatego też, niejednokrotnie pacjenci mają problem i nie wiedzą co zrobić, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie i jaką metodę terapii wybrać. Zespół ekspertów w naszej poradni pomaga w podjęciu właściwej decyzji.

Pomagamy uporać się z problemami emocjonalnymi, w tym z depresją , lękiem i stresem a także z nadpobudliwością. Specjalizujemy się w terapii mającej na celu poradzenie sobie z problemami szkolnymi, w tym z dysleksją, brakiem koncentracji. Na specjalnych zajęciach uczymy dzieci i młodzież rozumienia sytuacji społecznych w kontekście granic, ról społecznych czy też właściwych relacji z rówieśnikami czy też z dorosłymi.

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na warszawskim Mokotowie wykorzystuje wiele różnych metod terapii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, w tym m.in.: psychoterapię poznawczo - behawioralną (TPB), psychoterapię systemową,  EEG Biofeedback, metodę Warnkego, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, integrację sensoryczną (SI), indywidualne zajęcia z logopedii, trening umiejętności społecznych /TUS/ i inne. 

 

EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback w Edu Brain przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poprawić koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, czytanie ze zrozumieniem a także zwiększyć motywację do nauki i pracy. Terapia EEG Biofeedback obniża poziom lęku i stresu, zmniejsza nadruchliwość, eliminuje gonitwę myśli, reguluje sen oraz wpływa pozytywnie na osoby z depresją i autystyczne.  

 Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, maturzystów i studentów, a także osoby dorosłe.

 Terapia prowadzona jest w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował bardziej efektywnie.

 Metoda EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

 

Czas trwania zajęć - 50 minut.

 

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Edu Brain przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które mają trudności w kontaktach społecznych: nawiązywaniu nowych znajomości, budowaniu relacji rówieśniczych, rozwiązywaniu konfliktów, wyrażaniu własnych potrzeb.

Na trening zapraszamy osoby:

- nieśmiałe, wycofane, lękliwe

- z zaburzeniami zachowania

- skonfliktowane,

- odrzucone przez grupę

- z ADHD

- z Zespołem Aspergera

- z autyzmem.

Zajęcia prowadzimy w małych, odpowiednio dobranych grupkach (4-6 osób). Pojedyncze zajęcia trwają ok.80 minut. Na spotkaniach uczestnicy odgrywają scenki, dyskutują, współdziałają ze sobą. Rodzice dostają informacje zwrotne po każdym treningu i na zakończenie cyklu spotkań.

METODA WARNKEGO

Metoda przeznaczona jest dla dzieci (od 6 lat) i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w przetwarzaniu słuchowym. W naszej poradni najczęściej pomagamy dzieciom z grupy ryzyka dysleksji lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.

Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem sprzętu medycznego pozwalającego śledzić na bieżąco postępy. Dziecko w czasie zajęć wykonuje zadania, które wymagają skupienia uwagi i szybkiego reagowania, co umożliwia wytrenowanie automatycznego przetwarzania i koordynowania bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych.

Czas trwania zajęć - 50 minut.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Na diagnozę i terapię SI zapraszamy dzieci już od trzeciego roku życia, które przejawiają zaburzenia integracji sensorycznej. W Edu Brain skupiamy się na przezwyciężeniu konkretnych trudności w celu lepszego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym i w szkole.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie indywidualnie przez doświadczonych terapeutów, według programu ustalonego dla dziecka i zmienianego w zależności od jego potrzeb. Rodzic dostaje na bieżąco informacje zwrotne oraz wskazówki do ćwiczeń z dzieckiem w domu.

Czas trwania zajęć – 50 minut.

 

SZKOLENIE EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Szkolenia organizujemy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Zapraszamy osoby ambitne, które pragną zwiększyć efektywność uczenia się oraz osoby nieśmiałe, łatwo stresujące się, które chciałyby nabrać odwagi i poprawić swoje wyniki w nauce.

Uczestnicy zapoznają się z wieloma metodami usprawniającymi pamięć i proces uczenia się. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Szkolenie obejmuje 10 zajęć po 60 minut.

TERAPIA RĘKI

Na zajęcia do Edu Brain zapraszamy przedszkolaki i dzieci z klas 0-III, które wykazują dużą niechęć do prac manualnych, rysując robią dziury kredką w papierze lub przeciwnie –ledwo zostawiają ślad kredki, piszą niechętnie, mało czytelnie, szybko się męcząc.

Zajęcia polegają na usprawnianiu tych elementów aparatu ruchu, które wpływają na czynność pisania. Dziecko wykonuje szereg ćwiczeń ruchowych związanych szczególnie z obręczą barkową oraz zadania z zakresu tzw. motoryki małej usprawniające samą dłoń.

Czas trwania zajęć – 50 minut.

bottom of page