top of page

LOGORYTMIKA

NA CZYM POLEGA?

 

Warsztaty logorytmiczne są doskonałym przykładem efektywnej nauki przez zabawę. Podczas zajęć dziecko koordynuje ze sobą informacje wzrokowe, słuchowe i ruchowe, uczy się spontanicznie używać mowy, ćwiczy samokontrolę. Swobodna atmosfera zajęć sprawia, że dziecko wykonuje ciężką pracę w stanie przyjemnego ożywienia, bez niepotrzebnych napięć. Podczas zajęć proponowane są różnego rodzaju ćwiczenia ogólnorozwojowe takie jak:

 

  • ćwiczenia integrujące polegające na wykonywaniu piosenek, śpiewanek, których celem jest budowanie więzi i poczucia bezpieczeństwa;

  • ćwiczenia ruchowe usprawniające narządy artykulacyjne a także ćwiczenia oddechowe;

  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe polegające na wykrywaniu, różnicowaniu i identyfikacji dźwięków oraz ćwiczenia słuchu fonemowego a także uczenie się reakcji ruchowych na bodźce dźwiękowe oraz ćwiczenia uwrażliwiające na zmianę tempa, wysokości, natężenia i barwy dźwięku;

  • ćwiczenia słuchowo – ruchowo – słowne;

  • ćwiczenia relaksacyjne.

 

Program zajęć ustalany jest na podstawie potrzeb danej grupy dzieci. Zajęcia prowadzone są w atmosferze życzliwości i dobrowolności udziału w poszczególnych ćwiczeniach. Sprawia to, że dzieci początkowo niechętne i wycofane, stopniowo się otwierają i odblokowują swój naturalny potencjał do uczenia się i rozwoju.

bottom of page