Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

CENNIK

EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza                                                200 zł badanie, wywiad i omówienie     

                                                             

Terapia :

1 sesja   /60 min./                                100 zł

PAKIET

10 sesji  /60 min./                                900 zł 

  

                                                         

DIAGNOZY 
 

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,  2x 300 dysortografia (od kl.IV)   

wydanie OPINII                                    

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Ryzyko dysleksji rozwojowej        2x 300   

(kl.I-III) wydanie OPINII                       

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,      300 zł  dysortografia (część pedagogiczna) 

Diagnoza gotowości szkolnej        2x 300 zł

(część psychologiczna i

pedagogiczna)

Badanie IQ                                            300 zł

Omówienie diagnozy                           100 zł

/opcjonalnie/                          

/60 min./

DIAGNOZA

PSYCHOLOGICZNA:

ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeń lękowych i nastroju jest kilkuetapowa i składa się z:

Konsultacja  diagnostyczna                150 zł

Wywiad/badanie dziecka*                   100 zł

/50 min./ 

Badanie psychiatry (jeśli konieczne)

Omówienie diagnozy                           100 zł

*zwykle od 2 do 3

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 

Konsultacja diagnostyczna                  150 zł

/z rodzicami/

Psychoterapia                                       140 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 100 zł

/60 min./     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 120 zł

połączone z terapią Warnkego
/60 min./ 

Konsultacja pedagogiczna    

/60 min./                                               100 zł

        

METODA WARNKEGO

     
Diagnoza: badanie i opis                      200 zł

                                                                          Terapia Warnkego - 1 sesja                  95 zł 

/40 min./                                                           

Trening indywidualny z Brain Boy      300 zł

/w domu - 1 miesiąc/                                          
Podsumowanie terapii                         180 zł              

                                                                          EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia indywidualne /60 min./          100 zł                                                               


LOGOPEDA
 

Konsultacja diagnostyczna                 150 zł                                                                     
Zajęcia indywidualne               100 zł-120 zł

/40 - 60 min./                                                                                                                        
TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe                                     80 zł

Konsultacja diagnostyczna                 100 zł                                                        

                                                            

SI

Terapia Integracji Sensorycznej  

Diagnoza: badanie i opis                      350 zł                               

Zajęcia indywidualne /50 min./          100 zł                                                                   


TERAPIA RĘKI     
 

Zajęcia indywidualne /60 min./          100 zł

                           

Konsultacja diagnostyczna                  150 zł