Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

CENNIK

EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza:                                                      250 zł badanie, wywiad i omówienie     

                                                             

Terapia :

1 sesja                                                           120 zł

PAKIET

10 sesji                                                       1 000 zł 

  

                                                         

DIAGNOZY 
 

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia (od kl. IV)   

wydanie OPINII                                    

w tym:

część pedagogiczna i                                 350 zł

psychologiczna                                           300 zł

Ryzyko dysleksji rozwojowej                

(kl. I-III) wydanie OPINII                       

w tym:

część pedagogiczna i                                 350 zł

psychologiczna                                           300 zł

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia            350 zł

(część pedagogiczna) 

Diagnoza gotowości szkolnej                2 x 300 zł

(część psychologiczna i

pedagogiczna)

Badanie IQ                                                     300 zł

Omówienie diagnozy                                    100 zł

/opcjonalnie/                          

/45 min./

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeń lękowych i nastroju jest kilkuetapowa i składa się z:

 

Konsultacja  diagnostyczna                        160 zł

/z rodzicami/

 

Wywiad/badanie dziecka                            150 zł

Badanie psychiatry (jeśli konieczne poza poradnią)

 

Omówienie diagnozy                                    160 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 

Konsultacja diagnostyczna                         160 zł

/z rodzicami/

Psychoterapia                                               150 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne         120 zł

/50 min./     

Konsultacja pedagogiczna                          150 zł

/50 min./                                               

        

METODA WARNKEGO

     
Diagnoza: badanie i opis                              250 zł

 

Terapia Warnkego                                         140 zł

                                                                              Trening indywidualny z Brain Boy               300 zł

/w domu - 1 miesiąc/                                          
                                                                         
EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia indywidualne /50 min./                  120 zł                                                                                                                                                                          TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe                                             80 zł

/grupa 4 - 6 osobowa/

Zajęcia grupowe                                           100 zł

/grupa 3 osobowa/

 

Konsultacja diagnostyczna                         100 zł                                                        

 

SI

Terapia Integracji Sensorycznej  

wywiad                                                          120 zł

badanie i opis                                               350 zł                               

Zajęcia indywidualne /50 min./                  120 zł                                                                


TERAPIA RĘKI     
 

Zajęcia indywidualne /50 min./                  120 zł

                           

Konsultacja diagnostyczna                         150 zł