top of page

CENNIK

EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza:                                                      250 zł badanie, wywiad i omówienie     

                                                             

Terapia :

1 sesja /bez wykupionego pakietu/           140 zł

 

PAKIET

8 sesji                                                         1 000 zł 

 

DIAGNOZY 
 

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia (od kl. IV)   

wydanie OPINII                                    

w tym:

część pedagogiczna i                                 400 zł

psychologiczna                                           350 zł

wydanie opinii                                              50 zł

 

Ryzyko dysleksji rozwojowej                

(kl. I-III) wydanie OPINII                       

w tym:

część pedagogiczna i                                 400 zł

psychologiczna                                           350 zł

wydanie opinii                                               50 zł

Diagnoza gotowości szkolnej            

część pedagogiczna i                                 400 zł

psychologiczna                                           350 zł

wydanie opinii                                               50 zł

Badanie IQ                                                    400 zł

Omówienie diagnozy                                   150 zł

/opcjonalnie/                          

/45 min./

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

m.in. : ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeń lękowych i nastroju oraz depresji jest kilkuetapowa i składa się z:

 

Konsultacja  diagnostyczna                        180 zł

/wywiad z rodzicami/

 

Wywiad/badanie dziecka                            180 zł

Badanie psychiatry (jeśli konieczne poza poradnią)

 

Omówienie diagnozy                                    180 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 

Konsultacja diagnostyczna                         180 zł

Terapia psychologiczna                               170 zł

 

Psychoterapia                                               180 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne         130 zł

/45 min./     

Konsultacja pedagogiczna                          150 zł

/50 min./                                               

        

METODA WARNKEGO

     
Diagnoza: badanie i opis                              250 zł

 

Terapia Warnkego                                         150 zł

                                                                                                                                                                       EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia indywidualne /45 min./                  130 zł                                                                                                                                                                          TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe                                           100 zł

/grupa 4 - 6 osobowa/

Zajęcia grupowe                                           120 zł

/grupa 3 osobowa/

 

Konsultacja diagnostyczna                         150 zł                                                        

 

SI

Terapia Integracji Sensorycznej  

wywiad                                                          150 zł

badanie i opis                                               350 zł 

wydanie opinii                                                50 zł

                             

Terapia SI

/zajęcia indywidualne 50 min./                  140 zł                                                                


TERAPIA RĘKI     
 

Zajęcia indywidualne /45 min./                  140 zł

                           

Konsultacja diagnostyczna                         150 zł

 

 

WYSTAWIENIE

 

opinii o funkcjonowaniu dziecka                150 zł
 

bottom of page