Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

CENNIK

EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza:                                                      200 zł badanie, wywiad i omówienie     

                                                             

Terapia :

1 sesja                                                           100 zł

PAKIET

10 sesji                                                          900 zł 

  

                                                         

DIAGNOZY 
 

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,         2 x 300 dysortografia (od kl. IV)   

wydanie OPINII                                    

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Ryzyko dysleksji rozwojowej                2 x 300   

(kl. I-III) wydanie OPINII                       

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,               300 zł  dysortografia (część pedagogiczna) 

Diagnoza gotowości szkolnej                2 x 300 zł

(część psychologiczna i

pedagogiczna)

Badanie IQ                                                     300 zł

Omówienie diagnozy                                    100 zł

/opcjonalnie/                          

/45 min./

DIAGNOZA

PSYCHOLOGICZNA:

ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeń lękowych i nastroju jest kilkuetapowa i składa się z:

 

Konsultacja  diagnostyczna                        160 zł

/z rodzicami/

 

Wywiad/badanie dziecka*                           160 zł

Badanie psychiatry (jeśli konieczne)

Omówienie diagnozy                                    160 zł

*zwykle od 2 do 3

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 

Konsultacja diagnostyczna                         160 zł

/z rodzicami/

Psychoterapia                                               150 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA i WARNKEGO

 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne         100 zł

/45 min./     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne         120 zł

/60 min./     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne         120 zł

połączone z terapią Warnkego
/60 min./ 

Konsultacja pedagogiczna                          150 zł

/60 min./                                               

        

METODA WARNKEGO

     
Diagnoza: badanie i opis                             200 zł

 

Terapia Warnkego                                        120 zł

/połączona z zajęciami korekcyjno-

kompensacyjnymi/ 

                                                                              Trening indywidualny z Brain Boy              300 zł

/w domu - 1 miesiąc/                                          
                                                                         
EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia indywidualne /60 min./                  120 zł Zajęcia indywidualne /45 min./                  100 zł                                                            


LOGOPEDA
 

Konsultacja diagnostyczna                         180 zł                                                                     
Zajęcia indywidualne - 1 sesja                   130 zł

/40 - 50 min./                                                                                                                        
TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe                                             80 zł

/grupa 4 - 6 osobowa/

Zajęcia grupowe                                           100 zł

/grupa 2-3 osobowa/

 

Konsultacja diagnostyczna                          100 zł                                                        

                                                            

SI

Terapia Integracji Sensorycznej  

Diagnoza: badanie i opis                              350 zł                               

Zajęcia indywidualne /45 - 50 min./          100 zł                                                                


TERAPIA RĘKI     
 

Zajęcia indywidualne /45 min./                  100 zł

Zajęcia indywidualne /60 min./                  120 zł                           

Konsultacja diagnostyczna                         150 zł