Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

CENNIK

EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza                                                180 zł badanie, wywiad i omówienie     

                                                             

Trening  - 10 sesji /po 60 min./           850 zł        

Trening  -  1 sesja/60 min./                 100 zł

jednorazowo                                          

                   
 

DIAGNOZY 
 

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,  2 x 300 dysortografia (od kl.IV)   

wydanie OPINII                                    

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Ryzyko dysleksji rozwojowej        2 x 300   

(kl.I-III) wydanie OPINII                       

w tym:

część pedagogiczna i 

psychologiczna

Dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,       300 zł  dysortografia (część pedagogiczna) 

Diagnoza gotowości szkolnej        2 x 300 zł

(część psychologiczna i

pedagogiczna)

Badanie IQ                                             300 zł

ADHD                                                     100 zł

1 spotkanie /60 min./                          

(pełna diagnoza wymaga 

około 5 spotkań)

Omówienie diagnozy                            100 zł

/60 min./

                     

PSYCHOLOG

konsultacja dot. dziecka                      100 zł

/60 min./

konsultacje rodzinne, pary                  150 zł

/60 min./

konsultacje rodzinne, pary                  200 zł

/1,5 godz./

konsultacja psychologiczna                100 zł

/60 min./

psychoterapia                                       120 zł

/50 min./
 

Konsultacja diagnostyczna                  150 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 100 zł

/60 min./     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 120 zł

połączone z terapią Warnkego
/60 min./ 

Konsultacja pedagogiczna    

/60 min./                                               100 zł

        

METODA WARNKEGO

     
Diagnoza: badanie i opis                     200 zł

                                                                          Terapia Warnkego - 1 sesja                  95 zł 

/40 min./                                                           

         
Trening indywidualny z Brain Boy      300 zł

/w domu - 1 miesiąc/                                          
Podsumowanie terapii                         180 zł              

                                                                            EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ

Zajęcia indywidualne /60 min./          100 zł                                                               


LOGOPEDA
 

Konsultacja diagnostyczna                  150 zł                                                                     
Zajęcia indywidualne /60 min./          100 zł                                                                                                                       

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe                                     70 zł

/1,5 godz./                                                

                                                            

KONSULTACJA                                    GRATIS

SI

Terapia Integracji Sensorycznej  

Diagnoza: badanie i opis                      350 zł                               

Zajęcia indywidualne /50 min./            90 zł                                                                   


TERAPIA RĘKI     
 

Zajęcia indywidualne /60 min./          100 zł

                           

Konsultacja diagnostyczna                  150 zł