Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

    ZESPÓŁ EDU BRAIN

MAGDALENA DONIMIRSKA

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię EEG Biofeedback w języku polskim i angielskim. Posiada certyfikat I stopnia EEG INSTYTUTU w Warszawie oraz certyfikat II stopnia BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Uzyskała dyplom magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony terapeuta EEG Biofeedback. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Terapię EEG Biofeedback wzbogaca elementami strategii metakognitywnych oraz muzykoterapią. Zwraca ogromną uwagę na zaangażowanie osoby trenującej . Stara się, aby sesja, którą prowadzi odbywała się w przyjaznej atmosferze i była angażująca dla pacjenta dzięki temu terapia staje się  bardziej efektywna. 

Właściciel i Dyrektor Poradni NPPP Edu Brain.

 

KATARZYNA CZUPRYNA

W naszej poradni przeprowadza ocenę rozwoju dziecka, diagnozuje funkcjonowanie oraz intelekt zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci z Autyzmem, CZR, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimi i umiarkowanym oraz z dziećmi sprawiającymi "trudności wychowawcze". 

Posiada umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się. Udziela indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom oraz wspiera rodziców w procesie wychowawczym. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. 

W pracy z dziećmi ufa podejściu neurorozwojowemu, behawioralnemu i poznawczo-behawioralnemu. Celem nadrzędnym w pracy z dzieckiem jest dla niej rozwój pacjenta i zbudowanie z nim należytej relacji. Proponuje zabawy, w których pozwala dzieciom na radość i kreatywność opierając to jednocześnie na rzetelnej, udokumentowanej naukowo wiedzy teoretycznej.

Ukończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku oraz Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w CBT.  

DOROTA DAWIDOWICZ

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dyskalkulię, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Wieloletni terapeuta pedagogiczny, Zdobyła doświadczenie pracując wiele lat w państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajmuje się diagnozą i terapią Metodą Warnkego. 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom Magistra Pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Ukończyła także na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku : Matematycznie uzdolnione dzieci.

IZABELA GOŁUCHOWSKA

 

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację terapeuta -dziecko, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby dziecka. Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, autyzmem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii ręki oraz pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

ADRIANNA KIJUK

W naszej poradni prowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Prowadzi także zajęcia z terapii ręki.

Zdobyła doświadczenie  pracując w szkołach, w tym placówkach specjalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, stowarzyszeniach i fundacjach. Pracowała z dziećmi z autyzmem, ADHD i innymi dysfunkcjami.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczaniu wczesnoszkolnym, trener umiejętności społecznych, socjoterapeuta poznawczo- behawioralny, terapeuta ręki.

 

 

MARZENA KRYSZTOF - ZARZYCKA

W naszej poradni diagnozuje problemy o podłożu emocjonalnym, IQ i ADHDProwadzi psychoterapię i udziela porad psychologicznych. 

Jest psychologiem, terapeutą poznawczo-behawioralnym, terapeutą pedagogicznym z uprawnieniami do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania (Nr 7/TP/2007), terapeuta SI z uprawnieniami do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej.

Autorka i współautorka książek terapeutycznych dla dzieci z zakresu grafomotoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Prowadzi terapie indywidualne dla dorosłych i dzieci, szkolenia.

Od kilku lat szkoli się w podejściu psychobiologicznym i w tym nurcie pracuje i prowadzi terapie. Propaguje holistyczne podejście do pracy z pacjentem.

Absolwentka psychologii w SWPS w Warszawie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie, kierunek Pedagogika i  Choreografia. Ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek: Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

PATRYCJA KRZYWORZEKA

W naszej poradni prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię Metodą Warnkego,
indywidualne zajęcia z efektywnych technik uczenia się oraz konsultacje pedagogiczne.

W swojej pracy wspiera dzieci i młodzież w odkrywaniu indywidualnego potencjału, mocnych stron, zainteresowań i tego, co sprawia, że ich życie nabiera barw. To staje się punktem wyjścia do wspólnej pracy i  indywidualnie dopasowanej terapii. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki, w tym arteterapię, Podczas zajęć pracuje nad rozwojem umiejętności empatycznej komunikacji, której uczy dzieci od najmłodszych lat. Tego rodzaju umiejętność ułatwia określenie własnych potrzeb i dążenie do wspólnych celów oraz uczy strategii postępowania i wychodzenia z konfliktów „win-win.”

Doświadczony pedagog. Pracowała w poradniach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych oraz w  Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci a także w fundacji dla dzieci niepełnosprawnych. 

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza ze specjalnością poradnictwo i terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychotraumatologia. Aktualnie uczęszcza do szkoły psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądu okręgowego w Warszawie specjalizującym się w sprawach rodzinnych.

IZABELA OWCZAREK

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej oraz szkolenia z technik pamięciowych.  Pani Izabela cieszy się ogromnym zaufaniem rodziców. Prowadzi zajęcia z ogromnym zaangażowaniem. Posiada duże doświadczenie oraz ma wspaniałe podejście do dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wieloletni terapeuta integracji sensorycznej, trener nowoczesnych technik zapamiętywania i szybkiego uczenia się. Twórca wielu aktywnych projektów edukacyjnych dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Praktyk i trener edukacji wielozmysłowej. Psychopedagog kreatywności, nauczycielka wczesnej edukacji. Dyrektor i wicedyrektor placówek edukacyjnych i psychologicznych. Fascynatka neurobiologicznych podstaw uczenia, integracji sensorycznej, edukacji przedsiębiorczej i cyfryzacji oświaty oraz porozumienia bez przemocy w relacjach szkolnych.

ALICJA SCHIRMER

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz warsztaty z logorytmiki. Zajęcia prowadzi z ogromnym zaangażowaniem i pasją. 

Absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Doświadczony terapeuta logopedyczny. Pasjonatka warsztatów z logorytmiki, które prowadzi łącząc swoje wykształcenie i pasję muzyczną z wiedzą logopedyczną.

Równolegle pracuje w Teatrze Wielkim na stanowisku artysta chóru. Prowadziła audycje muzyczne w przedszkolach na zlecenie Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

W naszej poradni prowadzi mediacje rodzinne.

Doświadczony mediator (prowadzi mediacje od 2010 r.), posiada dyplomy renomowanych ośrodków kształcenia mediatorów, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy WPiA UW, studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego