Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

    ZESPÓŁ EDU BRAIN

MAGDALENA DONIMIRSKA

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię EEG Biofeedback w języku polskim i angielskim. Posiada certyfikat I stopnia EEG INSTYTUTU w Warszawie oraz certyfikat II stopnia BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Uzyskała dyplom magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony terapeuta EEG Biofeedback. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Terapię EEG Biofeedback wzbogaca elementami strategii metakognitywnych oraz muzykoterapią. Zwraca ogromną uwagę na zaangażowanie osoby trenującej . Stara się, aby sesja, którą prowadzi odbywała się w przyjaznej atmosferze i była angażująca dla pacjenta dzięki temu terapia staje się  bardziej efektywna. 

Właściciel i Dyrektor Poradni NPPP Edu Brain.

 

KATARZYNA CZUPRYNA

W naszej poradni przeprowadza ocenę rozwoju dziecka, diagnozuje funkcjonowanie oraz intelekt zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. 

Posiada umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się. Udziela indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom oraz wspiera rodziców w procesie wychowawczym.

W pracy z dziećmi ufa podejściu neurorozwojowemu, behawioralnemu i poznawczo-behawioralnemu. Celem nadrzędnym w pracy z dzieckiem jest dla niej rozwój pacjenta i zbudowanie z nim należytej relacji. Proponuje zabawy, w których pozwala dzieciom na radość i kreatywność opierając to jednocześnie na rzetelnej, udokumentowanej naukowo wiedzy teoretycznej.

Ukończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku oraz Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w CBT.  

DOROTA DAWIDOWICZ

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dyskalkulię, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Wieloletni terapeuta pedagogiczny, Zdobyła doświadczenie pracując wiele lat w państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajmuje się diagnozą i terapią Metodą Warnkego. 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom Magistra Pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Ukończyła także na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku : Matematycznie uzdolnione dzieci.

IZABELA GOŁUCHOWSKA

 

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację terapeuta -dziecko, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby dziecka. Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, autyzmem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii ręki oraz pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

ADRIANNA KIJUK

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dysortografię i dysgrafię oraz gotowość szkolną. Prowadzi terapię pedagogiczną oraz zajęcia z efektywnych technik uczenia się a także terapię ręki.

Zdobyła doświadczenie  pracując w szkołach, w tym placówkach specjalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, stowarzyszeniach i fundacjach. Pracowała z dziećmi z autyzmem, ADHD i innymi dysfunkcjami.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczaniu wczesnoszkolnym, trener umiejętności społecznych, socjoterapeuta poznawczo- behawioralny, terapeuta ręki.

PATRYCJA KRZYWORZEKA

W naszej poradni prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapię Metodą Warnkego a także zajęcia z efektywnych technik uczenia się.

W swojej pracy wspiera dzieci i młodzież w odkrywaniu indywidualnego potencjału, mocnych stron, zainteresowań i tego, co sprawia, że ich życie nabiera barw. To staje się punktem wyjścia do wspólnej pracy i  indywidualnie dopasowanej terapii. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki, w tym arteterapię, Podczas zajęć pracuje nad rozwojem umiejętności empatycznej komunikacji, której uczy dzieci od najmłodszych lat. Tego rodzaju umiejętność ułatwia określenie własnych potrzeb i dążenie do wspólnych celów oraz uczy strategii postępowania i wychodzenia z konfliktów „win-win.”

Doświadczony pedagog. Pracowała w poradniach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych oraz w  Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci a także w fundacji dla dzieci niepełnosprawnych. 

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza ze specjalnością poradnictwo i terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychotraumatologia. Aktualnie uczęszcza do szkoły psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądu okręgowego w Warszawie specjalizującym się w sprawach rodzinnych.

OLGA MARCINIAK  

 

W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych takich jak: ADHD, Spektrum Autyzmu, Aspergera, depresji oraz zburzeń lękowych a także trudności wychowawczych.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami uwagi, hiperaktywnością, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi oraz zaburzeniami nastroju. W swojej pracy przykłada szczególną wagę do współpracy z rodzicami dziecka oraz psychoedukacji.

Skończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie certyfikowanego 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz prowadzeniem treningów umiejętności społecznych i warsztatów umiejętności wychowawczych. Prowadzi również konsultacje w języku angielskim.

IZABELA OWCZAREK

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Pani Izabela cieszy się ogromnym zaufaniem rodziców. Prowadzi zajęcia z ogromnym zaangażowaniem. Posiada duże doświadczenie oraz ma wspaniałe podejście do dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wieloletni terapeuta integracji sensorycznej, trener nowoczesnych technik zapamiętywania i szybkiego uczenia się. Twórca wielu aktywnych projektów edukacyjnych dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Praktyk i trener edukacji wielozmysłowej. Psychopedagog kreatywności, nauczycielka wczesnej edukacji. Dyrektor i wicedyrektor placówek edukacyjnych i psychologicznych. Fascynatka neurobiologicznych podstaw uczenia, integracji sensorycznej, edukacji przedsiębiorczej i cyfryzacji oświaty oraz porozumienia bez przemocy w relacjach szkolnych.

ALICJA SCHIRMER

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz warsztaty z logorytmiki. Zajęcia prowadzi z ogromnym zaangażowaniem i pasją. 

Absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Doświadczony terapeuta logopedyczny. Pasjonatka warsztatów z logorytmiki, które prowadzi łącząc swoje wykształcenie i pasję muzyczną z wiedzą logopedyczną.

Równolegle pracuje w Teatrze Wielkim na stanowisku artysta chóru. Prowadziła audycje muzyczne w przedszkolach na zlecenie Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

PIOTR UMIŃSKI

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną,  w tym funkcjonowania intelektualnego i poznawczego. Dokonuje oceny psychologicznego funkcjonowania dziecka i rodziny. Udziela wsparcia w przystosowaniu się do trudności szkolnych. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą mającymi problemy z akceptacją środowiska rówieśników, z uzależnieniami a także innymi zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.
W pracy posługuje się wieloma metodami, w tym poznawczo-behawioralnymi, psychodynamicznymi i systemowymi dostosowując je odpowiednio do wieku i trudności dziecka. Wspiera swoich pacjentów w pokonywaniu problemów, wspólnie z nimi rozpoznaje trudności i pomaga w zmaganiu się z nimi.
Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ze specjalnością akademicką z neuropsychologii klinicznej. Absolwent studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto ukończył kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w CBT w Warszawie.
Codziennie zdobywa bezcenne doświadczenie w prężnie działającym i stale rozwijającym się zespole Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka prowadząc diagnozę i terapię psychologiczną oraz udzielając wsparcia pacjentom klinik szpitala. Ponadto uczestniczy w rozlicznych projektach naukowych Instytutu i prowadzi autorski projekt badawczy. Bezcenną wiedzę zdobywa studiując literaturę naukową, oraz uczestnicząc
biernie i czynnie - prezentując wyniki badań - na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

W naszej poradni prowadzi mediacje rodzinne.

Doświadczony mediator (prowadzi mediacje od 2010 r.), posiada dyplomy renomowanych ośrodków kształcenia mediatorów, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy WPiA UW, studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego