Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

    ZESPÓŁ EDU BRAIN

MAGDALENA DONIMIRSKA

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię EEG Biofeedback w języku polskim i angielskim. Posiada certyfikat I stopnia EEG INSTYTUTU w Warszawie oraz certyfikat II stopnia BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Uzyskała dyplom magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej kierunek: Pedagogika.

Doświadczony terapeuta EEG Biofeedback. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Terapię EEG Biofeedback wzbogaca elementami strategii metakognitywnych oraz muzykoterapią. Zwraca ogromną uwagę na zaangażowanie osoby trenującej . Stara się, aby sesja, którą prowadzi odbywała się w przyjaznej atmosferze i była angażująca dla pacjenta dzięki temu terapia staje się  bardziej efektywna. 

Właściciel i Dyrektor Poradni NPPP Edu Brain.

 

KATARZYNA CZUPRYNA

W naszej poradni przeprowadza ocenę rozwoju dziecka, diagnozuje funkcjonowanie oraz intelekt zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. 

Posiada umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się. Udziela indywidualnej pomocy psychologicznej dzieciom oraz wspiera rodziców w procesie wychowawczym.

W pracy z dziećmi ufa podejściu neurorozwojowemu, behawioralnemu i poznawczo-behawioralnemu. Celem nadrzędnym w pracy z dzieckiem jest dla niej rozwój pacjenta i zbudowanie z nim należytej relacji. Proponuje zabawy, w których pozwala dzieciom na radość i kreatywność opierając to jednocześnie na rzetelnej, udokumentowanej naukowo wiedzy teoretycznej.

Ukończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku oraz Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w CBT.  

DOROTA DAWIDOWICZ

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dyskalkulię, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Wieloletni terapeuta pedagogiczny, Zdobyła doświadczenie pracując wiele lat w państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajmuje się diagnozą i terapią Metodą Warnkego. 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom Magistra Pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Ukończyła także na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku : Matematycznie uzdolnione dzieci.

IZABELA GOŁUCHOWSKA

 

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację terapeuta -dziecko, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby dziecka. Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, autyzmem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii ręki oraz pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

ADRIANNA KIJUK

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dysortografię i dysgrafię oraz gotowość szkolną. Prowadzi terapię pedagogiczną oraz zajęcia z efektywnych technik uczenia się a także terapię ręki.

Zdobyła doświadczenie  pracując w szkołach, w tym placówkach specjalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, stowarzyszeniach i fundacjach. Pracowała z dziećmi z autyzmem, ADHD i innymi dysfunkcjami.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczaniu wczesnoszkolnym, trener umiejętności społecznych, socjoterapeuta poznawczo- behawioralny, terapeuta ręki.

URSZULA KONDRACIUK

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną.  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, specjalizacja glottodydaktyczna. 

Logopedia jest jej wielką pasją, czego dowodem są jej liczni zadowoleni pacjenci. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe, które zdobyła w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, szkołach i przedszkolach oraz w klinice dentystyczno-ortodontycznej. W swojej pracy wykorzystuje różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Zajęcia z dziećmi prowadzi w formie kreatywnej zabawy. 

OLGA MARCINIAK  

 

W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych takich jak: ADHD, Spektrum Autyzmu, Aspergera, depresji oraz zburzeń lękowych a także trudności wychowawczych.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami uwagi, hiperaktywnością, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi oraz zaburzeniami nastroju. W swojej pracy przykłada szczególną wagę do współpracy z rodzicami dziecka oraz psychoedukacji.

Skończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie certyfikowanego 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz prowadzeniem treningów umiejętności społecznych i warsztatów umiejętności wychowawczych. Prowadzi również konsultacje w języku angielskim.

IZABELA OWCZAREK

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Pani Izabela cieszy się ogromnym zaufaniem rodziców. Prowadzi zajęcia z ogromnym zaangażowaniem. Posiada duże doświadczenie oraz ma wspaniałe podejście do dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wieloletni terapeuta integracji sensorycznej, trener nowoczesnych technik zapamiętywania i szybkiego uczenia się. Twórca wielu aktywnych projektów edukacyjnych dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Praktyk i trener edukacji wielozmysłowej. Psychopedagog kreatywności, nauczycielka wczesnej edukacji. Dyrektor i wicedyrektor placówek edukacyjnych i psychologicznych. Fascynatka neurobiologicznych podstaw uczenia, integracji sensorycznej, edukacji przedsiębiorczej i cyfryzacji oświaty oraz porozumienia bez przemocy w relacjach szkolnych.

ALICJA SCHIRMER

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz warsztaty z logorytmiki. Zajęcia prowadzi z ogromnym zaangażowaniem i pasją. 

Absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Doświadczony terapeuta logopedyczny. Pasjonatka warsztatów z logorytmiki, które prowadzi łącząc swoje wykształcenie i pasję muzyczną z wiedzą logopedyczną.

Równolegle pracuje w Teatrze Wielkim na stanowisku artysta chóru. Prowadziła audycje muzyczne w przedszkolach na zlecenie Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

PIOTR UMIŃSKI

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną,  w tym funkcjonowania intelektualnego i poznawczego. Dokonuje oceny psychologicznego funkcjonowania dziecka i rodziny. Udziela wsparcia w przystosowaniu się do trudności szkolnych. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą mającymi problemy z akceptacją środowiska rówieśników, z uzależnieniami a także innymi zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.
W pracy posługuje się wieloma metodami, w tym poznawczo-behawioralnymi, psychodynamicznymi i systemowymi dostosowując je odpowiednio do wieku i trudności dziecka. Wspiera swoich pacjentów w pokonywaniu problemów, wspólnie z nimi rozpoznaje trudności i pomaga w zmaganiu się z nimi.
Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ze specjalnością akademicką z neuropsychologii klinicznej. Absolwent studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto ukończył kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w CBT w Warszawie.
Codziennie zdobywa bezcenne doświadczenie w prężnie działającym i stale rozwijającym się zespole Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka prowadząc diagnozę i terapię psychologiczną oraz udzielając wsparcia pacjentom klinik szpitala. Ponadto uczestniczy w rozlicznych projektach naukowych Instytutu i prowadzi autorski projekt badawczy. Bezcenną wiedzę zdobywa studiując literaturę naukową, oraz uczestnicząc
biernie i czynnie - prezentując wyniki badań - na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

W naszej poradni prowadzi mediacje rodzinne.

Doświadczony mediator (prowadzi mediacje od 2010 r.), posiada dyplomy renomowanych ośrodków kształcenia mediatorów, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy WPiA UW, studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego