Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

    ZESPÓŁ EDU BRAIN

MAGDALENA DONIMIRSKA

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię EEG Biofeedback w języku polskim i angielskim. Posiada certyfikat I stopnia EEG INSTYTUTU w Warszawie oraz certyfikat II stopnia BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Uzyskała dyplom magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe - wydział pedagogiki na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

Doświadczony terapeuta EEG Biofeedback. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Terapię EEG Biofeedback wzbogaca elementami strategii metakognitywnych oraz muzykoterapią. Zwraca ogromną uwagę na zaangażowanie osoby trenującej . Stara się, aby sesja, którą prowadzi odbywała się w przyjaznej atmosferze i była angażująca dla pacjenta dzięki temu terapia staje się  bardziej efektywna. 

Właściciel i Dyrektor Poradni NPPP Edu Brain.

 

 

DOROTA DAWIDOWICZ

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią Metodą Warnkego. 

Wieloletni terapeuta i diagnosta pedagogiczny. Zdobyła doświadczenie pracując wiele lat w państwowych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom Magistra Pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Ukończyła także na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku : Matematycznie uzdolnione dzieci.

IZABELA GOŁUCHOWSKA

 

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej a także terapię Metodą Warnkego. Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację terapeuta -dziecko, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby dziecka. Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, autyzmem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, Metodą Warnkego oraz terapii ręki a także pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

HANNA KOWALSKA - PAMIĘTA 

W naszej poradni prowadzi terapię pedagogiczną oraz zajęcia z efektywnych technik uczenia się a także terapię ręki.

Zdobyła doświadczenie  pracując w szkołach prowadząc zajęcia terapeutyczne a także koła literackie.

Absolwentka Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na wydziale Pedagogiki kierunek Przygotowanie Pedagogiczne oraz Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Dyplom magistra filologii polskiej uzyskała na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka powieści dla dzieci i młodzieży, m.in. "Pamiętnik Jedynaczki", "Pamiętnik Jedynaczki II czyli Sekret Dzikiego", "Kto nie lubi Klary?" oraz "Ewa i idealna opiekunka" czy "Wspomnienia Kury Domowej".

Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczaniu wczesnoszkolnym oraz w terapii ręki.

OLGA MARCINIAK  

 

W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych takich jak: ADHD, Spektrum Autyzmu, Aspergera, depresji oraz zburzeń lękowych a także trudności wychowawczych. Prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami uwagi, hiperaktywnością, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi oraz zaburzeniami nastroju. W swojej pracy przykłada szczególną wagę do współpracy z rodzicami dziecka oraz psychoedukacji.

Skończyła stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie certyfikowanego 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz prowadzeniem treningów umiejętności społecznych i warsztatów umiejętności wychowawczych. Prowadzi również konsultacje w języku angielskim.

 

IZABELA OWCZAREK

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Pani Izabela cieszy się ogromnym zaufaniem rodziców. Prowadzi zajęcia z ogromnym zaangażowaniem. Posiada duże doświadczenie oraz ma wspaniałe podejście do dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wieloletni terapeuta integracji sensorycznej, trener nowoczesnych technik zapamiętywania i szybkiego uczenia się. Twórca wielu aktywnych projektów edukacyjnych dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Praktyk i trener edukacji wielozmysłowej. Psychopedagog kreatywności, nauczycielka wczesnej edukacji. Dyrektor i wicedyrektor placówek edukacyjnych i psychologicznych. Fascynatka neurobiologicznych podstaw uczenia, integracji sensorycznej, edukacji przedsiębiorczej i cyfryzacji oświaty oraz porozumienia bez przemocy w relacjach szkolnych.

PIOTR UMIŃSKI

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną,  w tym funkcjonowania intelektualnego i poznawczego. Dokonuje oceny psychologicznego funkcjonowania dziecka i rodziny. Udziela wsparcia w przystosowaniu się do trudności szkolnych. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą mającymi problemy z akceptacją środowiska rówieśników, z uzależnieniami a także innymi zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.
W pracy posługuje się wieloma metodami, w tym poznawczo-behawioralnymi, psychodynamicznymi i systemowymi dostosowując je odpowiednio do wieku i trudności dziecka. Wspiera swoich pacjentów w pokonywaniu problemów, wspólnie z nimi rozpoznaje trudności i pomaga w zmaganiu się z nimi.
Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ze specjalnością akademicką z neuropsychologii klinicznej. Absolwent studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto ukończył kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w CBT w Warszawie.
Codziennie zdobywa bezcenne doświadczenie w prężnie działającym i stale rozwijającym się zespole Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka prowadząc diagnozę i terapię psychologiczną oraz udzielając wsparcia pacjentom klinik szpitala. Ponadto uczestniczy w rozlicznych projektach naukowych Instytutu i prowadzi autorski projekt badawczy. Bezcenną wiedzę zdobywa studiując literaturę naukową, oraz uczestnicząc
biernie i czynnie - prezentując wyniki badań - na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

W naszej poradni prowadzi mediacje rodzinne.

Doświadczony mediator (prowadzi mediacje od 2010 r.), posiada dyplomy renomowanych ośrodków kształcenia mediatorów, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy WPiA UW, studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego