Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

KOMU POMAGAMY?

Misją naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest kompleksowa pomoc osobom z  trudnościami natury psychologicznej bądź też pedagogicznej. Naszymi pacjentami są dzieci, młodzież, a także dorośli.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym najczęściej są to problemy związane ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją, ale także ze słabą koncentracją czy też pamięcią. U młodszych dzieci często występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz mowy.

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają kłopoty w relacjach społecznych, są zbyt nieśmiałe czy też nadpobudliwe, agresywne lub też mają problemy z przestrzeganiem reguł. Do naszej poradni zapraszamy także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD.

 

Zajmujemy się także dziećmi i młodzieżą z emocjonalnymi zaburzeniami, niską samooceną, lękami i depresją.

 

Nasza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie zajmuje się również pomocą osobom dorosłym. Wsparcie to obejmuje najczęściej nadmierny stres, lęki, jak również problemy z koncentracją. Zapraszamy także na mediacje rodzinne.

DZIECI I MŁODZIEŻ:

DOROŚLI:

METODA WARNKEGO, EEG BIOFEEDBACK, ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 - dysleksja, trudności w nauce

ZAJĘCIA Z TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIE SIĘ 

- problemy z uczeniem się 

EEG BIOFEEDBACK
-  zaburzenia koncentracji, ADHD, ADD, wolne tempo pracy, stres, niepokój, gonitwa myśli

INTEGRACJA SENSORYCZNA

- zaburzenia integracji sensorycznej, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- problemy w kontaktach społecznych, agresja, nieśmiałość, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

- problemy rodzinne, szkolne, objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, lęki, depresje, psychozy pochodzenia organicznego , zaburzenia internalizacyjne, eksternalizacyjne, myśli samobójcze, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD

TERAPIA RĘKI

- problemy z małą motoryką czyli precyzyjnymi ruchami rąk, dłoni i palców

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

- wady wymowy, opóźniony rozwój mowy

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

- zaburzenia koncentracji, problemy z kontrolą emocji, lęki, stres i natłok negatywnych myśli

EEG BIOFEEDBACK

- problemy wychowawcze Z DZIECKIEM, NASTOLATKIEM

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE 

- problemy ze wzajemnym porozumieniem się dla rodziców, małżeństw lub partnerów, którzy znaleźli się w konflikcie

MEDIACJE w obecności PRAWNIKA

     MATURZYŚCI I STUDENCI:

                            EEG BIOFEEDBACK

                     

       

 

 

Prowadzimy terapię EEG Biofeedback również w języku angielskim.