Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

KOMU POMAGAMY?

Misją naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest kompleksowa pomoc osobom z  trudnościami natury psychologicznej bądź też pedagogicznej. Naszymi pacjentami są dzieci, młodzież, a także dorośli.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym najczęściej są to problemy związane ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją, ale także ze słabą koncentracją czy też pamięcią. U młodszych dzieci często występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz mowy.

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają kłopoty w relacjach społecznych, są zbyt nieśmiałe czy też nadpobudliwe, agresywne lub też mają problemy z przestrzeganiem reguł. Do naszej poradni zapraszamy także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD.

 

Zajmujemy się także dziećmi i młodzieżą z emocjonalnymi zaburzeniami, niską samooceną, lękami i depresją.

 

Nasza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie zajmuje się również pomocą osobom dorosłym. Wsparcie to obejmuje najczęściej nadmierny stres, lęki, jak również problemy z koncentracją. Zapraszamy także na mediacje rodzinne.

DZIECI I MŁODZIEŻ:

DOROŚLI:

METODA WARNKEGO, EEG BIOFEEDBACK, ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
 - dysleksja, trudności w nauce

ZAJĘCIA Z TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA  SIĘ 
- problemy z uczeniem się 

EEG BIOFEEDBACK
-  zaburzenia koncentracji, ADHD, ADD, wolne tempo pracy, stres, niepokój, gonitwa myśli


INTEGRACJA SENSORYCZNA
- zaburzenia integracji sensorycznej, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
- problemy w kontaktach społecznych, agresja, nieśmiałość, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
- problemy rodzinne, szkolne, objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, lęki, depresje, psychozy pochodzenia organicznego , zaburzenia internalizacyjne, eksternalizacyjne, myśli samobójcze, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD

TERAPIA RĘKI
- problemy z małą motoryką czyli precyzyjnymi ruchami rąk, dłoni i palców



 

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

- zaburzenia koncentracji, problemy z kontrolą emocji, lęki, stres i natłok negatywnych myśli

EEG BIOFEEDBACK

- problemy wychowawcze Z DZIECKIEM, NASTOLATKIEM

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE 

- problemy ze wzajemnym porozumieniem się dla rodziców, małżeństw lub partnerów, którzy znaleźli się w konflikcie

MEDIACJE w obecności PRAWNIKA

     MATURZYŚCI I STUDENCI:

                            EEG BIOFEEDBACK

                     

       

 

 

Prowadzimy terapię EEG Biofeedback również w języku angielskim.