top of page

KOMU POMAGAMY?

Misją naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest kompleksowa pomoc osobom z  trudnościami natury psychologicznej bądź też pedagogicznej. Naszymi pacjentami są dzieci, młodzież, a także dorośli.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym najczęściej są to problemy związane ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją, ale także ze słabą koncentracją czy też pamięcią. U młodszych dzieci często występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz mowy.

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają kłopoty w relacjach społecznych, są zbyt nieśmiałe czy też nadpobudliwe, agresywne lub też mają problemy z przestrzeganiem reguł. Do naszej poradni zapraszamy także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD.

 

Zajmujemy się także dziećmi i młodzieżą z emocjonalnymi zaburzeniami, niską samooceną, lękami i depresją.

 

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie zajmuje się również pomocą osobom dorosłym. Prowadzimy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. 

DZIECI I MŁODZIEŻ:

DOROŚLI:

METODA WARNKEGO, EEG BIOFEEDBACK, ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
 - dysleksja, trudności w nauce

ZAJĘCIA Z TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA  SIĘ 
- problemy z uczeniem się 

EEG BIOFEEDBACK
-  zaburzenia koncentracji, ADHD, ADD, wolne tempo pracy, stres, niepokój, gonitwa myśli

 

METODA WARNKEGO

- problemy przetwarzania słuchowego

INTEGRACJA SENSORYCZNA
- zaburzenia integracji sensorycznej, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
- problemy w kontaktach społecznych, agresja, nieśmiałość, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
- problemy rodzinne, szkolne, objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, lęki, depresje, psychozy pochodzenia organicznego , zaburzenia internalizacyjne, eksternalizacyjne, myśli samobójcze, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD

TERAPIA RĘKI
- problemy z małą motoryką czyli precyzyjnymi ruchami rąk, dłoni i palców
 

- zaburzenia koncentracji, problemy z kontrolą emocji, lęki, stres i natłok negatywnych myśli
EEG BIOFEEDBACK

- problemy wychowawcze Z DZIECKIEM, NASTOLATKIEM
KONSULTACJE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE 

 

- problemy emocjonalne, depresja, sytuacja kryzysowa, lęki i fobie

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTERAPIA 

- problemy ze wzajemnym porozumieniem się dla rodziców, małżeństw lub partnerów, którzy znaleźli się w konflikcie
MEDIACJE w obecności PRAWNIKA

     MATURZYŚCI I STUDENCI:

                            EEG BIOFEEDBACK


                     


    Prowadzimy terapię EEG Biofeedback również w języku angielskim.

 

                              PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
 

bottom of page