top of page

Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

Oferujemy kompleksową pomoc terapeutyczną i wspieramy indywidualny rozwój wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne.


2023-EDUKACJAAA_200px.png
medycyny-2021-logo-1500.jpg
medycyny 2019 1500.jpg

Jesteśmy Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną mieszczącą się w Warszawie na Mokotowie w pobliżu Pola Mokotowskiego.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Udzielamy pomocy tym, którzy mają kłopoty z nauką, zachowaniem,  nie radzą sobie z emocjami, lękiem, stresem bądź też mają depresję. Diagnozujemy i dostosowujemy terapię do konkretnych potrzeb.

Udzielamy pomocy osobom, które potrzebują terapii psychologicznej. Zapraszamy młodzież i dzieci na psychoterapię, a rodziców na konsultacje !

Naszymi pacjentami są dzieci i młodzież z zaburzeniami lękowymi i nastroju, depresją z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Zajmujemy się też dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych, w tym mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz ADHD i ADD.

Zapraszamy na diagnozę trudności szkolnych, gotowości szkolnej oraz dysleksji a także IQ. Mamy status Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Diagnozy przez nas wystawione są honorowane przez szkoły. 

Zapewniamy najnowsze metody i narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, w tym metodę Warnkego.

Stosujemy atrakcyjne metody terapii angażujące i motywujące dzieci i młodzież.

Prowadzimy także zajęcia dla osób mających problemy w relacjach społecznych, czyli Trening Umiejętności Społecznych - TUS oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Udzielamy pomocy osobom, które potrzebują terapii psychologicznej. Zapraszamy młodzież i dzieci na psychoterapię, a rodziców na konsultacje !

Oferujemy diagnozę i terapię EEG Biofeedback  /m.in.: ADD, ADHD, zaburzenia koncentracji i uwagi, dysleksja, lęki, stres, Zespół Aspergera /

                                                                               

NASZE ZAJĘCIA                    

                                                  

Dla dzieci i młodzieży:                              

                                                            ​

 • Terapia EEG Biofeedback 

 • Terapia Pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Metoda Warnkego

 • Terapia psychologiczna i psychoterapia dla dzieci i młodzieży

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Zajęcia Socjoterapeutyczne 

 • Integracja Sensoryczna (SI)

 • Terapia ręki

Dla dorosłych:

 • EEG Biofeedback

 • konsultacje psychologiczne dla rodziców, małżeństw, par

 • Mediacje rodzinne

Diagnoza:

 • dysleksji, trudności szkolnych

 • gotowości szkolnej

 • przetwarzania słuchowego - Metoda Warnkego

 • IQ (Skala Inteligencji Stanford - Binet 5)

 • spektrum autyzmu, Aspergera

 • ADHD

 • depresji

 • zaburzeń lękowych i nastroju

 • EEG Biofeedback

 • Procesów Integracji Sensorycznej

Nasza poradnia nie zajmuje się badaniem dzieci i młodzieży pod kątem zdolności do pracy i nie wydaje dokumentów do Państwowej Inspekcji Pracy. 

bottom of page