Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

Oferujemy kompleksową pomoc terapeutyczną i wspieramy indywidualny rozwój wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne.

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

 

UWAGA!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 4 maja poradnie psychologiczno-pedagogiczne wznawiają pracę stacjonarną. 

 

Zapraszamy na diagnozę gotowości szkolnej i trudności szkolnych !

 

Wznawiamy terapię indywidualną:

 

 • EEG Biofeedback

 • psychologiczną

 • pedagogiczną

 • SI 

NASZE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY:

 • częste mycie rąk

 • dezynfekcja klamek oraz miejsca terapii 

 • zachowujemy dystans

 • używamy przyłbic podczas terapii

 • w tym samym czasie w poradni odbywają się maksimum dwie indywidualne terapie/diagnozy, każda w oddzielnym pomieszczeniu i strefie

 • podzieliliśmy poradnię na dwie strefy z dwoma niezależnymi wejściami

 • dzięki przerwom pomiędzy zajęciami oraz wydzielonym strefom dzieci nie mają ze sobą kontaktu

 • forma płatności - karta płatnicza lub przelew

Zajęcia terapii logopedycznej oraz pedagogicznej z elementami terapii słuchowej prowadzimy nadal zdalnie.

Odwołane są zajęcia grupowe:  TUS.

Jesteśmy Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną mieszczącą się w Warszawie na Mokotowie w pobliżu Pola Mokotowskiego.

 

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Udzielamy pomocy tym, którzy mają kłopoty z nauką, zachowaniem,  nie radzą sobie z emocjami, lękiem, stresem bądź też mają depresję. Zajmujemy się też dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych, w tym mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz ADHD i ADD. Naszymi pacjentami są także dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Mamy status Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Diagnozy przez nas wystawione są honorowane przez szkoły. Zapraszamy na diagnozę trudności szkolnych, gotowości szkolnej oraz dysleksji a także IQ.

Diagnozujemy Zespół nadpobudliwości ruchowej - ADHD na podstawie obserwacji diagnostyczno-klinicznej.

Zapewniamy najnowsze metody i narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, w tym metodę Warnkego. Stosujemy atrakcyjne metody terapii angażujące i motywujące dzieci i młodzież.

Prowadzimy także zajęcia dla osób mających problemy w relacjach społecznych, czyli Trening Umiejętności Społecznych - TUS oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Udzielamy pomocy osobom, które potrzebują porady psychologa. Zapraszamy młodzież i dzieci na psychoterapię, a rodziców na konsultacje !

Oferujemy diagnozę i treningi EEG Biofeedback dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od wieku.

                                                                               

NASZE ZAJĘCIA                 

                                                  

Dla dzieci i młodzieży:                              

                                                            ​

 • EEG Biofeedback 

 • Terapia Pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Uczymy jak się uczyć: zajęcia indywidualne

 • Metoda Warnkego

 • Porady psychologa i psychoterapia

 • Terapia logopedyczna 

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - konsultacja GRATIS

 • Zajęcia Socjoterapeutyczne - konsultacja GRATIS

 • Integracja Sensoryczna (SI)

 • Terapia ręki

Dla dorosłych:

 • EEG Biofeedback

 • konsultacje psychologiczne dla rodziców, małżeństw, par

 • Mediacje rodzinne

Diagnoza:

 • dysleksji, trudności szkolnych

 • gotowości szkolnej

 • IQ (Skala Inteligencji Stanford - Binet 5)

 • test rozumienia emocji

 • ADHD

 • Metodą Warnkego

 • logopedyczna

 • EEG Biofeedback

 • Procesów Integracji Sensorycznej