top of page

EEG BIOFEEDBACK

DLA KOGO TERAPIA EEG BIOFEEDBACK ?

EEG Biofeedback zwiększa potencjał naszego mózgu a tym samym zapewnia lepsze funkcjonowanie całego organizmu, sfery psychicznej, intelektualnej i fizycznej. Terapia poprawia funkcje poznawcze, wycisza i pozbawia lęków, zmniejsza nerwowość, agresję  i poprawia jakość snu. 

Terapia wskazana jest dla dzieci i młodzieży z problemami uczenia się, dla osób z deficytami koncentracji uwagi, w tym dla  dyslektyków oraz dla osób z ADD i ADHD.

EEG Biofeedback zwiększa koncentrację, zmniejsza stres i nerwowość. Uczniowie, którzy podjęli się terapii EEG Biofeedback zwiększają swoją motywację do nauki, łatwiej się koncentrują i uczą a tym samym poprawiają swoje wyniki w nauce.

Osoby, które przeszły terapię EEG Biofeedback stają się spokojniejsze, potrafią zapanować nad swoimi emocjami, poprawiają swoje relacje z innymi. Metoda ta jest skuteczna w przypadku osób cierpiących na różnorodne lęki, wewnętrzne napięcia, tremy oraz niską samoocenę. Trening uczy relaksu i radzenia sobie ze stresem.

Prowadzimy terapię od 7 roku życia i korzystają z niej uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz dorośli. Terapia EEG Biofeedback jest idealnym sposobem na zwiększenie swojej efektywności i kreatywności przed ważnymi egzaminami i testami. W zajęciach EEG Biofeedback biorą udział maturzyści, studenci i managerowie.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

 " Łatwiej jest mi się  skupić na nauce. Jestem wstanie odrobić lekcje również podczas przerwy..., wcześniej nie
potrafiłam skupić się, gdy wokół mnie było głośno". Zosia, 13 lat (po 30 treningach)

" Zauważyłam, że szybciej robię notatki podczas lekcji i łatwiej mi się skupić na tym, co mówi nauczyciel. W domu uczę się szybciej." Natalia, 17 lat ( po 20 treningach)

" Nauczyciele chwalą Kubę, że przestał przeszkadzać na lekcjach i lepiej skupia się na tym, co dzieje się podczas zajęć" - mama 10 letniego Kuby.

" Zauważyłam, że jestem lepsza w przedmiotach ścisłych, szybciej się uczę i mam większą motywację" Kornelia 15 lat (po 25 treningach)

NA CZYM POLEGA TRENING/TERAPIA?

Pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby pracował wydajniej i szybciej. Każde pożądane zachowanie jest nagradzane. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach. Trenujący wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować, kiedy jest zestresowany, a kiedy nie. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował bardziej efektywnie.

Trenujący widzi na ekranie monitora grę i wyłącznie za pomocą swojego mózgu w niej uczestniczy poruszając np. piłkę, samochód czy też rysując wykres.

W naszej poradni terapia nie ogranicza się jednak do gier, często podczas sesji ćwiczy się koncentrację podczas np. czytania co zwiększa umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta, umożliwia trening mózgu, dzięki któremu zwiększa się koncentrację, poprawia się szybkość uczenia i zapamiętywania nowego materiału, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie.

JAK DZIAŁA EEG BIOFEEDBACK?

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (qEEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi osoba uczestnicząca w treningu uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych.

JAK WYGLĄDA GABINET?

W naszej poradni sprzęt do terapii EEG Biofeedback jest nowoczesny.

Na wyposażenie gabinetu składają się: stanowisko terapeuty i wygodny fotel dla

ćwiczącego, komputer i dwa monitory. Na jednym z nich terapeuta obserwuje wykresy

obrazujące aktywność poszczególnych fal mózgowych.

Drugi monitor jest przeznaczony dla pacjenta.

JAK CZĘSTO NALEŻY PROWADZIĆ TRENING /TERAPIĘ?

Pierwsze, wstępne efekty mogą być widoczne po dziesięciu treningach (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu).

Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu osoby uczestniczącej w sesjach EEG Biofeedbacku (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) mogą być widoczne po dwudziestu, trzydziestu systematycznych treningach (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu).

W przypadku osób z dużymi problemami koncentracji bądź też emocjonalnymi, wysokim poziomem lęku, z objawami ADHD - powyżej 40 treningów.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że faktyczna liczba zalecanych sesji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb.

Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

  

NA CZYM POLEGA AKTYWNOŚĆ UCZESTNIKA?

Osobie uczestniczącej w treningu terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Terapeuta monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje uczestnika treningu do wykonywania przez niego określonych czynności. Głównym narzędziem stymulującym pracę mózgu używanym podczas EEG Biofeedbacku są specjalne animacje, które wyświetlane są przez ściśle określony czas na monitorze. Jeśli głównym zadaniem jest polepszenie koncentracji wówczas trenujący patrząc na animacje wykonuje zadania, które wymagają skupienia się przy jednoczesnym wyciszeniu się. Osiągniecie stanu koncentracji jest nagradzane, o czym uczestnik uczestnik jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprzez systematyczny trening mózg "uczy się jak się koncentrować".  Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Uczestnik widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi. 

DIAGNOZA I OKREŚLENIE CELÓW

Zanim zacznie się terapię, wykonuje się diagnozę, która trwa około 1 - 1,5 godziny. Pacjent siada na fotelu a terapeuta przykleja mu elektrody do głowy. Aktywność fal mózgowych badana jest w kilku miejscach w mózgu. Pacjent podczas diagnozy wykonuje proste polecenia terapeuty EEG Biofeedback. 

Diagnoza umożliwia precyzyjne określenie problemu oraz  stanowi podstawę protokołu treningowego. Terapeuta określa podstawowe cele terapii. 

bottom of page