Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

i terapia ręki

DLA KOGO?

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przejawiają zaburzenia w procesie przetwarzania i integrowania bodźców pochodzących z różnych narządów zmysłów.

 

Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną mogą charakteryzować się opóźnieniami w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka), zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności a także zbyt małą wrażliwością lub nadwrażliwością na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe a także słabą organizacją i planowaniem swoich działań. Do objawów tych zaburzeń zaliczyć można problemy z przyswajaniem wiedzy i słabą koncentracją, opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych.

 

Szerzej na temat potencjalnych oznak zaburzeń integracji sensorycznej piszemy na stronie „Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych”.

 

 

JAK PROWADZONA JEST TERAPIA?

 

Terapia integracji sensorycznej to terapia prowadzona indywidualnie / jedno dziecko jeden terapeuta / w specjalnie dostosowanej do tego sali terapeutycznej z użyciem specjalnych przyrządów i pomocy. Podczas terapii dziecka rodzice maja prawo być obserwatorami lub uczestnikami jeśli chce tego terapeuta i rodzic.

 

 

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

 

Integracja sensoryczna, to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź zarówno ruchowa, jak i myślowa.

 

Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i rozwija się najintensywniej do około 7 roku życia. Dosyć często jednak występują u dzieci trudności w tej sferze na poziomie percepcji i koordynacji bodźców oraz zmian organizacji układu nerwowego. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w nauce szkolnej i zachowaniu dziecka. Bywa ono nadwrażliwe na pewne bodźce, nie radzi sobie z nauką niektórych czynności, jest chwiejne emocjonalnie. Wielu umiejętności (np. wiązania sznurowadeł czy pisania) uczy się przy pomocy tzw. zdolności rozproszonych, co wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem. Nie są one dla niego czymś naturalnym. Można powiedzieć, że czuje się źle we własnym ciele i doświadcza trudności w radzeniu sobie z informacjami, które docierają do niego ze wszystkich zmysłów. Terapeuta pomaga dziecku porządkować bodźce sensoryczne, modyfikuje zadania tak, aby możliwa była nauka nowych umiejętności, odpowiednio dozuje bodźce, aby utrzymać właściwy stopień pobudzenia. Systematycznie prowadzona terapia pomaga znacząco usprawnić pracę układu nerwowego dziecka poprzez umiejętność samoregulacji, która pozwala mu na planowe działanie w relacji z innymi.

DIAGNOZA

Terapia Integracji Sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Proces diagnostyczny odbywa się na 3 (czasem 4) spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:
1. Wywiad z rodzicami.
2. Kwestionariusze.
3. Próby kliniczne.
4. TESTY Południowo – Kalifornijskie (wykonuje się je u dziecka od4 roku życia).
5. Podsumowanie diagnozy – wnioski i zalecenia.

CZY Z ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SIĘ WYRASTA?

Czasem spotykamy się z błędnym przekonaniem, że z zaburzeń integracji sensorycznej po prostu się wyrasta. Z tego powodu wielu rodziców bagatelizuje problem i nie zgłasza się z dzieckiem do terapeuty. Z zaburzeń integracji się nie wyrasta. Dziecko może nauczyć się z żyć z trudnościami, jednakże wymaga to od niego niewspółmiernego wysiłku. Dlatego wszelkie trudności w przetwarzaniu bodźców należy skonsultować ze specjalistą, by w porę pomóc dziecku i wesprzeć jego rozwój.

 

W walce z tego rodzaju problemami pomogą zajęcia z integracji sensorycznej, mające na celu poprawę odbioru i przetwarzania sygnałów z narządów zmysłów. Mogą Państwo skorzystać z tej metody w naszej poradni w warszawskim Mokotowie.

      TERAPIA RĘKI

DLA KOGO?

Terapię ręki w Edu Brain proponujemy dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym z deficytami i zaburzeniami małej motoryki. Dysfunkcje w tej sferze wpływają negatywnie na funkcjonowanie dziecka uniemożliwiając mu właściwe wykonywanie zadań.

 

Terapia ręki pomaga dzieciom, które niechętnie wycinają, malują czy lepią, pisząc szybko się męczą, mają podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe.

 

 

NA CZYM POLEGA?

 

Trudności z małą motoryką powiązane są z ogólnym rozwojem psychoruchowym dziecka. Usprawniając małą motorykę wpływamy na funkcjonowanie całego ciała i odwrotnie. Terapeuta w pierwszej kolejności zwraca uwagę na ułożenie barków, kontrolę głowy, ruchomość kończyn górnych, przykurcze i deformacje. W dalszej kolejności usprawnia samą dłoń dziecka w tym, kształtuje umiejętność wykonywania precyzyjnych ruchów i dostosowanie chwytu do przedmiotów. Kolejnym etapem terapii jest rozwój umiejętności grafomotorycznych, analiza stylu pisania oraz sposób trzymania narzędzia pisarskiego.