top of page

METODA WARNKEGO

DLA KOGO?

 

Metoda Warnkego przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z problemami centralnego przetwarzania informacji słuchowych m.in  z dysleksją rozwojową, W treningach mogą brać udział dzieci od szóstego roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe.

 

 

JAK WYGLĄDA TERAPIA I NA CZYM POLEGA?

 

Trening metodą Warnkego składa się z trzech etapów:

 

I. Pierwszym krokiem terapii jest diagnoza dotycząca sprawności przetwarzania informacji przez układ nerwowy. Aparatura diagnostyczna pozwala bardzo precyzyjnie zbadać podstawowe funkcje percepcyjno-motoryczne, leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Wyniki są znormalizowane, można więc zobaczyć jak dziecko radzi sobie z zadaniami w porównaniu z jego rówieśnikami. Co istotne, diagnoza ma formę zabawy. Pacjent wykonuje serię zadań, polegających na różnicowaniu dźwięków, ich wysokości, długości oraz wykazuje się innymi sprawnościami. Całość ma charakter serii nieco zróżnicowanych gier, dzięki czemu nie kojarzy się z tradycyjnym badaniem pedagogicznym. Na podstawie diagnozy ustalony zostaje program indywidualnego treningu.

 

II. Kolejnym etapem jest trening funkcji podstawowych.

Przebieg treningu jest rejestrowany, terapeuta może w każdej chwili pokazać pacjentowi (oraz jego rodzicom), jakie osiągnął rezultaty. Świadomość postępów niezwykle motywuje do dalszej pracy!

 

Regularny trening wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi oraz szereg czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych.

 

III. Kolejnym etapem terapii jest utrwalenie oraz usprawnienie komunikacji międzypółkulowej poprzez trening lateralny.

Najbardziej charakterystyczną cechą tej fazy jest korzystanie z urządzenia, które wytwarza tzw. „stereofonię sztucznej głowy” – wrażenie wędrowania dźwięku i/lub tekstu z jednej strony na drugą w słuchawkach lub specjalnych okularach. Na zajęciach wykorzystuje się odpowiednio przygotowane nagrania i teksty, ale można także utrwalać w ten sposób tabliczkę mnożenia, słówka i wyrażenia z języka obcego lub inny materiał pamięciowy. Trening pozwala na stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych, nawiązanie nowego kontaktu z językiem i zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się nim.

 

Metodyka terapii jest bardzo atrakcyjna. Zwłaszcza młodzi pacjenci świetnie odnajdują się w świecie efektów wizualnych, dźwiękowych, w których mogą sprawdzić swoje umiejętności. Taką formę ćwiczeń uznają za zdecydowanie bardziej interesującą niż inne, proponowane dotychczas.

 

Trenujące dzieci w stosunkowo krótkim czasie zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczone zajęciami w szkole i szybciej wykonują zadania domowe. Efekty terapii zależne są od wrodzonych możliwości dziecka, wsparcia najbliższych oraz systematyczności i intensywności prowadzonego treningu.

 

Wypracowane automatyzacje stanowią dobrą bazę do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych i osiągania dalszych sukcesów edukacyjnych. Podstawową zaletą metody jest koncentracja na przyczynach, a nie objawach problemu, dzięki czemu można spodziewać się trwałej poprawy.

bottom of page