Ul. J. i J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Tel: +48 604 555 665

gabinet@edubrain.com.pl

_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652
_MG_0909
_MG_0865_rgb
_MG_0855_rgb
_MG_0833
_MG_0681_rgb
_MG_0548
_MG_0575
_MG_0537_rgb
_MG_0652

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DLA KOGO?

Terapia pedagogiczna (zwana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, a dawniej reedukacją) to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

 

 

NA CZYM POLEGA?

 

W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych.

 

Zajęcia mają za zadanie wyrównywanie braków w zakresie nauki języka polskiego oraz matematyki. Dziecko poprawia technikę czytania i pisania, uczy się matematycznego myślenia. Dzięki stopniowemu pokonywaniu trudności nabiera większej pewności siebie w zakresie umiejętności szkolnych, zapobiega powstawaniu blokad (zwłaszcza w przypadku zadań matematycznych), zwiększa odporność emocjonalną i poczucie własnej wartości.

 

W klasach IV-VI szkoły podstawowej a także w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doskonali się czytanie ze zrozumieniem, pracuje nad ortografią i bardziej czytelnym pismem. Wyrównuje się także braki w zakresie nauki matematyki.

 

Równolegle z opanowaniem najważniejszych umiejętności pracuje się nad wykorzystaniem potencjału dziecka do uzyskiwania lepszych rezultatów w nauce szkolnej. Dziecko/nastolatek wypracowuje własne sposoby na skuteczne opanowanie materiału, pisanie wypracowań, radzenie sobie ze stresem. W ten sposób uzyskuje się pozytywną motywację do pracy oraz minimalizuje emocjonalne i społeczne konsekwencje trudności z którymi spotyka się młody człowiek.