top of page

TERAPIA PEDAGOGICZNA

i zajęcia efektywnego uczenia się 

DLA KOGO?

Terapia pedagogiczna (zwana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, a dawniej reedukacją) to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

 

 

NA CZYM POLEGA?

 

W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych.

 

Zajęcia mają za zadanie wyrównywanie braków w zakresie nauki języka polskiego oraz matematyki. Dziecko poprawia technikę czytania i pisania, uczy się matematycznego myślenia. Dzięki stopniowemu pokonywaniu trudności nabiera większej pewności siebie w zakresie umiejętności szkolnych, zapobiega powstawaniu blokad (zwłaszcza w przypadku zadań matematycznych), zwiększa odporność emocjonalną i poczucie własnej wartości.

 

W klasach IV-VI szkoły podstawowej a także w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doskonali się czytanie ze zrozumieniem, pracuje nad ortografią i bardziej czytelnym pismem. Wyrównuje się także braki w zakresie nauki matematyki.

 

Równolegle z opanowaniem najważniejszych umiejętności pracuje się nad wykorzystaniem potencjału dziecka do uzyskiwania lepszych rezultatów w nauce szkolnej. Dziecko/nastolatek wypracowuje własne sposoby na skuteczne opanowanie materiału, pisanie wypracowań, radzenie sobie ze stresem. W ten sposób uzyskuje się pozytywną motywację do pracy oraz minimalizuje emocjonalne i społeczne konsekwencje trudności z którymi spotyka się młody człowiek.

ZAJĘCIA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 

DLA KOGO ?

Szkolenie efektywnego uczenia się prowadzone jest indywidualnie i składa się z 10 spotkań. Przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Szczególnie polecane jest dzieciom, które mają problemy z planowaniem nauki, koncentracją uwagi oraz zapamiętywaniem informacji. Program zajęć obejmuje poznanie: sposobów gromadzenia informacji, strategii uczenia się, technik pamięciowych oraz osobistych preferencji uczenia się.

Mnemotechniki pozwalają rozwijać naszą wyobraźnię, koncentrację uwagi, umiejętności kojarzenia oraz wizualizację, czyli wszystko to, co wpływa na rozwój umiejętności zapamiętywania.

W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z:

 • Terminologią i rodzajami pamięci

 • Zasadami tworzenia notatek

 • Sposobami zapamiętywania wierszy i tekstów z użyciem żywego obrazu

 • Mapy myśli wg Tony’ego Buzana (reguły uczenia się podczas tworzenia map myśli, jak tworzyć przykładowe mapy myśli;

 • Zakładkowymi metodami zapamiętywania

 • Łańcuchową metodą skojarzeń

 • Fonetycznym alfabetem cyfrowym

 • Zasadami zapamiętywania imion i nazwisk

 • Na czym polega dobra organizacja pracy podczas nauki

 • Jak zmotywować się do nauki i uczyć się z przyjemnością (rodzaje motywacji)?

Każdy uczestnik może zaadaptować poznane metody do własnego stylu uczenia się i stosować je od razu w bieżącej nauce szkolnej i w przyszłości – przez całe życie.

Zwracamy uwagę na rolę rodzica w procesie nauki, czyli jak skutecznie pomagać dziecku, nastolatkowi.

 

 • jak zachęcać dziecko do wypracowywania zasad efektywnego uczenia się;

 • rola rodzica w procesie nauczania w zależności od wieku.

bottom of page